Publicacions i articles

El pas de les idees a l’escriptura em resulta complex i, tot i que crec que escriure no és el meu punt fort, he tingut el privilegi de ser coautora amb exquisides col·laboracions i autora d’articles, informes i publicacions.

Article Per una cultura compromesa a fer visibles les vulneracions, Nadala pàgina 10 Fundació Carulla, 2022.

La cultura treballant entorn de persones i col·lectius vulnerabilizats. El text recorre quatre experiències per a destacar algunes claus: Big hArt a Austràlia, Dançando com a diferença a Madeira, Lieux Fictifs a França i Opera Prima a Catalunya.

Webniar òpera comunitària La gata perduda, octubre 2022.

A proposta de la Fundació Carulla, duen a terme aquest col·loqui sobre el primer projecte d’Opera Prima: La gata perduda. Creació amb i sobre el barri del Raval presentada en el Gran Teatre del Liceu.

Autora del Glossari sobre vulnerabilitat a l’entorn de projectes artístics, pàgina 63 Fundació Carulla, 2022.

Inclòs en el quadern sobre Mutare 2022 “VulneArts” que recull els continguts que es van desenvolupar sobre aquesta edició dedicada a explorar com les arts abracen la vulnerabilitat i de la quual, també, vaig ser comissaria de continguts.

Autora article Art i transformació: qui assumeix el risc?, social.cat Diari digital de l’acció social a Catalunya, 2022. 

Elaboració de la Cartografia de les Arts en l’Educació a Catalunya, impulsada pel Consell Nacional de la Cultura i les Arts CONCA, 2022 (Primera fase)

La Cartografia de les Arts en l’Educació és un projecte en construcció que té com a objectiu mostrar la presència de les arts a les escoles i instituts catalans, així com difondre les institucions, entitats i col·lectius que promouen programes i projectes en aquest àmbit.

Neix en el context del 1r Fòrum de les Arts a l’Educació. La finalitat que té és promoure la incorporació de les arts en l’educació obligatòria, com a via per assolir un nivell suficient d’alfabetització artística de la ciutadania, de manera que se’n pugui garantir la capacitat d’accés crític a les arts (amb l’increment consegüent de públics), així com la capacitat de practicar les arts i expressar-se creativament.

El CONCA ha activat una bustia per a rebre propostes amb la voluntat d’anar-les incorporant  a la cartografia en noves revisions i ampliacions. Si teniu un projecte artístic que es desenvolupi durat l’horari lectiu de l’educació obligatòria podeu emplenar els qüestionaris que trobareu en aquesta pàgina segons la vostra tipologia d’entitat.

Intervenció inspiradora LE(S) PERSONA (S) en els decàleg de projectes culturals transformadors, dins les trobades Mutare, Fundació Carulla, 2019.

 

Intervenció en el marc de les trobades organitzades per aprofundir en el decàleg Mutare dels elements que incrementen el potencial transformador dels projectes culturals.

Aborda: què significa posar la persona en el centre com a protagonista i destinatària del procés creador?

Article Creació artística comunitària: a la cerca d’una tensió ajustada pàgina 71, dins l’Informe Anual Estat de la Cultura i les Arts del CONCA Generalitat de Catalunya, 2018.

 

Les arts comunitàries viuen un moment d’especial visibilitat a Catalunya i, per aquest motiu, és especialment rellevant que el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts es faci ressò en el seu informe anual.

Aquest article ofereix al lector elements per a conèixer les arts comunitàries i fer-se una idea de la diversitat de propostes, l’amplitud de plantejaments i la varietat de punts de vista que reuneixen els projectes i organitzacions que promouen aquest tipus d’activitat artística. A més, l’aproximació a la realitat catalana actual planteja preguntes i proposa reptes a una activitat que s’està desenvolupant en un entorn de tensió amb el sistema dominant.

Malgrat ser conscients de les diferències i dels posicionaments divergents existents, s’intueix la possibilitat de crear un espai propi per al desenvolupament d’aquests projectes que podria constituir una xarxa de suport mutu, d’aprofitament de recursos i coneixements i, en definitiva, un sistema articulat del sector des de lògiques distants o diferents a les imperants.

Coautora  juntament amb Jordi Baltà de Nous entorns de creació i intervenció: Informe-diagnòstic de les arts escèniques aplicades  per l’Observatori de les Arts Aplicades del Institut del Teatre, 2016.

 

Aquesta recerca es va presentar en el marc del II Fòrum d’Arts escèniques Aplicades: Comunitat i Salut. El treball avalua la situació actual de les entitats i institucions que treballen a Catalunya en l’àmbit de les arts escèniques aplicades a la comunitat, l’educació i la salut.


L’informe parteix de l’anàlisi d’estudis previs amb dades recopilades a través d’entrevistes i focus grups, oferint una perspectiva actual del sector i proposant recomanacions.

Autora de l’especial sobre arts escèniques inclusives i equipaments escènics Abierto al público, núm. 4 de la Red de Teatros, Festivales y Auditorios de titularidad pública, 2015.

 

La 4a edició d’ ABIERTO Al PÚBLICO és un monogràfic sobre “Artes escénicas e inclusión social. Amb l’ajuda d’experts en aquest terreny, La Red ha tractat d’abordar la temàtica de “l’art en la diversitat” des de les diferents perspectives dels agents implicats en la cerca d’una resposta a les dificultats que comporta la seva posada en valor i el seu procés de normalització.

És evident que qualsevol projecte que centri la seva acció en enderrocar les barreres que impossibiliten l’accés a la cultura en igualtat de condicions a tota la ciutadania, d’una manera participativa i activa, el podrem tractar com un exemple de bona pràctica. Però no intentem a través d’aquesta publicació recopilar un conjunt de bones intencions, pretenem baixar a la realitat palpable i relatar experiències plurals que, al llarg dels anys, s’han materialitzat com a projectes estables, sostinguts en el temps i que han trobat un camí per a propiciar la inclusió en les arts escèniques a col·lectius amb diversitat funcional. La unió de la iniciativa pública i privada es configura com l’únic camí viable que ens permetrà aconseguir aquest desig.

La Red Española de Teatros vol, en aquest número d’ABIERTO Al PÚBLICO, aprofundir en la realitat present i posar en relleu experiències lloables, en tant que persegueixen, des de la constància i la tenacitat de l’entrega dels seus responsables, un procés d’inclusió de persones amb diversitat funcional en la cadena de valor de les arts escèniques.

La publicació es divideix en dos capítols: Artes Escénicas y Diversidad y Artes escénicas y Comunidad.

Tallerista “Educa amb l’art”propostes formatives de Apropa Cultura.

 

“Teatre com generar de benestar i alegria” taller que vaig oferir juntament amb Josep Pla relacionant teatre, benestar i emocions per a professionals de l’educació i social que volen aproximar-se a les arts.

“Creació teatral” juntament amb Antonio Simón Rodríguez abordem el    teatre com a eine de comunicació.

El dossier recull diferents exercicis on s’experimenta l’escolta escènica, la    creació dramàtica, la interacció i l’adaptació. Així com diferents tècniques de creació dramatúrgica i escènica.