Opera Prima

Línia de produccions operístiques comunitàries del Gran Teatre del Liceu
EQUIP COORDINACIÓ D’ÒPERA PRIMA

Acompanyament a la institució en la concepció consensuada de la línia i la seva implantació.

PRIMERA PRODUCCIÓ

BARRI DEL RAVAL (BARCELONA). ESTRENA 5 i 7 OCTUBRE de 2022 Òpera de nova creació amb la possibilitat pels veïns i veïnes de participar en el desenvolupament dels continguts, la interpretació artística i els aspectes tècnics de l’òpera juntament amb l’equip artístic i l’equip del Liceu.

Category
Aquí i ara

El Liceu inicia un nou camí amb el qual triennalment es presentarà una òpera comunitària de nova creació.    

 

Durant la tardor 2018 la institució va viure un procés de definició del que posteriorment es va anomenar OPERA PRIMA, línia de producció operística comunitària del Gran Teatre del Liceu  amb la revisió de l’ideari de la institució, contrastant amb els Departaments, treballadors i treballadores i amb projectes internacionals ja existents.

 

Opera Prima s’inicia amb una òpera de nova creació amb els veïns i veïnes del barri del Raval de Barcelona i el projecte està íntimament marcat per les persones i grups implicats, pel context soci-polític i educatiu, per les cultures que es troben en un espai comú, el procés i per a la creació artística. D’aquesta manera, l’òpera serà única i donarà visibilitat als seus habitants, parlarà de les seves realitats, de la multiculturalitat, les seves llegues i sons.

Que el Gran Teatre del Liceu activi processos i produccions operístiques comunitàries a la seva programació, suposa un repte per a la pròpia institució. De manera àmplia es parteix de la creació comunitària “realitzat per una comunitat“, si bé en el concret no es parteix d’un model preestablert sinó que preval que la institució construeixi, en el temps, la seva manera de fer amb el qual s’identifiqui, respongui als seus objectius i valors propis.

 

OPERA PRIMA I-Raval forma part del projecte europeu TRACTION juntament amb projectes a Irlanda i Portugal. A través d’aquest projecte d’I+D col·laborativa s’investigarà com les noves tecnologies poden contribuir a l’accessibilitat de l’herència cultural europea.

 

TRACTION -Opera co-creation for a social transformation-, és un projecte que neix de l’entesa entre diferents socis europeus agrupats en un consorci amb la missió d’acostar l’òpera, a través de la innovació tecnològica, a persones que, a causa d’un context vulnerable, tenen minvades les possibilitats d’accedir a aquesta herència cultural europea. Amb aquest objectiu comú i sota el lideratge de la fundació basca Centre de Tecnologies d’Interacció Visual i Comunicacions Vicomtech , el Liceu i vuit socis de cinc països europeus s’han posat a treballar per a fer realitat aquesta premissa: Dublin City University (DCU), François Matarasso, Fundació Centre de Tecnologies d’Interacció Visual i Comunicacions Vicomtech (VICOM), Irish Opera Transformations clg (INO), Sociedade Artística Musical dues Pousos (SAMP), Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Institten (CWI), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Virtual Reality Ireland Mitjana Ltd (VRI)

 

Per a més informació butlletí d’informació mensual OP, es pot sol·licitar a

POTS TROBAR MÉS INFORMACIÓ…