comuArt, art sense límits

Aglutina projectes de creació artística comunitària

 

És un forma d’endreçar els diferents rols que assumeixo en el desenvolupament dels projectes i les diverses ressonàncies i col·laboracions amb organitzacions i grups que els fan possibles.

QUÈ

Creació i investigació artística on el fil conductor és la relació entre l’art, les comunitats i els contextos.

 

Creació artística comunitària

Desenvolupament de projectes aplicant els principis de l’art comunitari

Reflexió i divulgació

PER

Contribuir a un món millorat. Provar altres possibles. Ampliar la diversitat en creació artística.

QUI

Col·laboro amb grups i organitzacions amb naturalesa i objectius molt diversos.

 

Organitzacions del tercer sector culturals o socials

Institucions culturals

Centres de formació

COM

Els projectes i les accions les creem junts i juntes, a mida, no hi ha fórmules estandarditzades.

 

Definint de manera consensuada 

Acompanyant

Assessorant

Col·laborant

Comissariant

Producció executiva

L’art comunitari reuneix a persones que es dediquen a la creació amb persones que es sorprenen en descobrir-se creadors i creadores. En una realitat complexa, busca articular canals d’expressió de les diversitats i divergències. comuArt reuneix projectes, accions i pensaments trobant allò comú en les maneres de fer:

Col·laboracions

 

el repte és col·laborar, des d’on estem i el què fem. Allò important és compartir un horitzó comú.

Resonàncies

 

imprevistes, no habituals, entre no iguals, éssers i estructures diferents.

Impactes i valor

 

en múltiples direccions des del micro al macro, des de l’individual al polític.

Progressió

 

iniciant els processos des del lloc on es troben els col·lectius o les organitzacions.

Rigor

 

en l’estètic, els continguts i processos

Sumar

 

des del què ja existeix. Lògiques de sostenibilitat humana, econòmica i social.

Visibilitat

 

dels cossos invisibles, les històries silenciades i altres formes d’aproximació a la creació.

Possibles

 

situar-nos en l’espai de la ficció possibilita, permet  l’equívoc, la reinvenció i s’enfoca en els possibles

Drets

 

amb especial atenció a les situacions de vulneració de drets i a les persones afectades.

Accessibilitat

 

activant canals d’aprenentatge i d’expressió diversa, ampliant les posicions de participació.

Xarxes

 

estratègia de mutualisme de recursos, sabers, compartint els errors i els assoliments.

Preguntar-se

 

valorant la incertesa, el no saber, els espais transitoris i la cerca.