THE UNFINISHED HUMAN MANIFESTO

Un Manifest obert que s'escriu amb persones de diferents territoris aportant la seva mirada sobre el món i sobre la humanitat.
PART DE L'EQUIP, DESENVOLUPANT L'ENLLAÇ AMB LES COMUNITATS I EL TERRITORI, LA PRODUCCIÓ LOCAL I COL·LABORANT EN LA DIMENSIÓ D'IMPACTE DEL PROJECTE

Category
Aquí i ara
El MANIFEST Inacabat de la Humanitat és un manifest obert, que es va escrivint amb persones de diferents territoris, que desitjen aportar la seva visió sobre el món i sobre la humanitat per tal d’oferir una mirada crítica al present, i un llegat al futur. A mesura que es va escrivint es comparteix amb les comunitats que habiten aquests territoris en un esdeveniment escènic a l’espai públic.

Aquest projecte combina la creació artística, el treball de territori, la dinamització comunitària, i el pensament.

 

La idea és construir un gran manifest fet amb tots els MANIFESTOS que es facin amb les comunitats dels diferents territoris on el projecte es replicarà.

 

Un projecte original de la creadora Lali Alvarez.

UN MANIFEST DE LA COMUNITAT

La Comunitat és la generadora del MANIFESTO. Entenent “comunitat” com un col.lectiu determinat de persones que pot reconèixer-se a si mateix, o no, com a comunitat. Parlem de col.lectius auto-definits, però també de les comunitats que no s’esdevènen del consens entre els seus membres.

A L’ESPAI PÚBLIC 

L’espai públic és l’espai natural on un MANIFESTO pot adquirir la seva màxima coherència, necessitat, i potencialitat. Entenent “públic” com allò que pertany a totes les persones que conformen una societat.

DE L’ESCENARI AL MÓN 

L’escenari és l’espai on la força del MANIFESTO pot transcendir l’impacte en una comunitat per a generar una acció transformadora a un nivell més global. Entenent “escenari” com l’espai de la performativitat, entenent “performativitat” com la definiria Austin “on l’acte de la parla o de la comunicació no es basa només en la paraula sino que ha d’anar acompanyat necessàriament d’una acció”.

POTS TROBAR MÉS INFORMACIÓ…